12 Decembrie, 2019

Închiderea anului fiscal 2013

World Trade Institute Bucharest organizează în data de 21-23 februarie 2014, la Hotelul Internaţional din Sinaia, evenimentul Închiderea anului fiscal – Noi reglementări de la 1 ianuarie 2014: Contabilitate & Impozit pe profit.Lectori: Georgeta Petre; Georgeta TomaCe veţi afla:Principalele cerinţe legale TEORETICE ŞI PRACTICE privind întocmirea situaţiilor financiare anuale;Închiderea exerciţiului financiar şi întocmirea declaraţiei fiscale pentru anul 2013;­ Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteţi solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, şi alte subiecte specifice activităţii dumneavoastră şi care se pot încadra în tematica generală.Printre teme se numără:Prezentarea legislaţiei relevante aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare anualeInventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anualeTratamente contabile şi operaţiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, estimări, corectări de erori, evenimente ulterioare datei bilanţuluiÎntocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ...

continuare →

Se apropie termenul limită de depunere a Formularului 205! Ce trebuie să ai în vedere?

Pe 28 februarie 2013 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit – Formular 205, conform unei atenţionări publicate pe site-ul ANAF. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Formularul 205 se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Descarcă Formularul 205! Click aici! * Termen de depunere Declarația se completează şi se depune anual: ‐ până în ultima zi a ...

continuare →

Despre formularul 012 şi declararea anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea de plăți trimestriale anticipate egale

În Monitorul Oficial nr. 9 din 07.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1994 din 27 Decembrie 2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”.€œ Începând cu anul 2013, marea majoritate a contribuabililor plătitori de impozit pe profit poate opta pentru declararea anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea de plăți trimestriale anticipate egale, conform art. 34 alin. (2) din Codul fiscal. Reținem că acest sistem este unul opțional, aplicabil de persoanele interesate. Opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal până la data de 31 ianuarie inclusiv. Actul normativ analizat astăzi reglementează  Formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit” prin care se comunică opțiunea către autoritățile fiscale. * Cine poate aplica sistemul ? Sistemul poate fi aplicat de ...

continuare →

ANAF propune modificarea formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de act normativ pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” prin care se prevede introducerea unei noi secţiuni în cadrul acestei declaraţii fiscale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Prin proiectul legislativ se propune completarea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300) cu o nouă secţiune, cu caracter informativ, în care să fie înscrise informaţiile privind soldul TVA care urmează să devină exigibilă sau pentru care urmează să fie exercitat dreptul de deducere în perioadele următoare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare, aferentă operaţiunilor efectuate atât în perioada de raportare cât şi în perioadele anterioare. Descarcă noua variantă a formularului 300! Click aici! Conform referatului de aprobare, noua secţiune nu afectează modalitatea de evidenţiere şi de stingere prin mecanismul autocompensării taxei pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor pentru care exigibilitatea ...

continuare →

Amânarea unor prevederi din Codul de procedură fiscală

Legea 162 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 691 din 8 octombrie 2012. Modificările cuprinse în actul legislativ vizează, în primul rând, art. III alin. 1 prin care se anunţă că prevederile art. 1 pct. 13 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2012 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 10912, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015. Astfel, s-a hotărât amânarea pentru data de 1 ianuarie 2015 a elementelor normative ce ţin de sfera de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii. Iniţial, se stipula că, începând din ianuarie 2013, autoritatea competentă din România are obligaţia să comunice oricărui alt stat membru, prin schimb automat, informaţiile referitoare la perioadele de impozitare care încep după data de 1 ianuarie 2014 ...

continuare →

Declararea şi plata impozitului pe profit

Informaţii din cadrul seminarului online: Modificările art. 34 din Codul fiscal vizează perfecţionarea sistemului de plată a impozitului pe profit. Astfel, începând cu anul 2012, declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţiile prevăzute de articolul 34, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor  I – III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35, respectiv 25 martie inclusiv a anului următor.   ...

continuare →