23 Aprilie, 2019

Declaraţia pe formularul 311 se face după reglementări actualizate

Declaraţia se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, dar care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate... ...

continuare →

Se actualizează declaraţia pe Formularul 307

Proiectul de ordin al preşedintelului ANAF precizează că suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin noul formular va fi achitată la bugetul de stat ...

continuare →

Modificări la formularele de declaraţii 020 şi 030

Noutăţile pe care le semnalăm se regăsesc în recentul Ordin al preşedintelului ANAF nr. 371/2016 privind modificarea OpANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal ...

continuare →