25 Iunie, 2019

Se actualizează declaraţia pe Formularul 307

Proiectul de ordin al preşedintelului ANAF precizează că suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin noul formular va fi achitată la bugetul de stat ...

continuare →

Modificări la formularele de declaraţii 020 şi 030

Noutăţile pe care le semnalăm se regăsesc în recentul Ordin al preşedintelului ANAF nr. 371/2016 privind modificarea OpANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal ...

continuare →