15 Decembrie, 2019

Declaraţia unică privind impozitul pe venit, CAS şi CASS, aplicabilă din 2018. Formularul 600, inclus

Pentru acest an, proiectul prevede ca termen de depunere data de 15 iulie 2018 (definitivare an fiscal 2017 și estimare 2018), urmând ca din 2019 termenul de depunere unic să fie în data de 31 martie, reprezentând definitivare an fiscal precedent... ...

continuare →

Declaraţia 600

A fost publicat Ordinul comun al preşedintelului ANAF şi al preşedintelului Casei Naţionale de Pensii Publice pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”. Ordinul nr. 874/2012 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2012 şi se aplică începând cu data de 1 iulie 2012. Două precizări prealabile ● Pe fond, Ordinul pune în aplicare dispoziţii introduse în Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2011, şi anume referitor la acele dispoziţii care se vor aplica de la 1 iulie a.c. Reamintim, astfel, că prin această ordonanţă, după articolul 29620, au fost introduse noi articole, grupate sub titlul “Capitolul II – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică” (cu articolele 29621-29626) şi “Capitolul III – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, ...

continuare →