17 Septembrie, 2019

T.V.A. – livrare fără transport

O societate înregistrată în scopuri de T.V.A. în România, conform art. 153 Cod fiscal, achiziționează dintr-un magazin din Austria un radio-cd, care se înregistrează în contabilitatea societății româneşti ca obiect de inventar, conform Notei de intrare-recepție întocmită cu ocazia recepției. Documentul justificativ pentru înregistrarea în contabilitate este bonul fiscal, cumpărătorul nesolicitând factura de la furnizorul din Austria. Această operațiune a fost considerată achiziţie intracomunitară, s-a efectuat taxarea inversă la prețul cu amănuntul (inclusiv T.V.A. din Austria), a fost declarată în Decontul de taxă la rândul 5 „Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata T.V.A.”, dar nu și la rândul 5.1., unde este prevăzut că furnizorul este înregistrat în scopuri de T.V.A. în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitară. În Declarația recapitulativă a fost completat doar codul de ţară (AT), denumirea furnizorului și baza impozabilă (valoarea, inclusiv T.V.A., a bonului fiscal), dar nu și codul operatorului ...

continuare →

Precizări ANAF despre depunerea Declaraţiei 390

Începând cu data de 4 ianuarie 2012, pentru perioade de raportare începând cu decembrie 2011, declaraţia 390 se va putea depune doar pe noile versiuni de soft, publicate pe portalul ANAF. Potrivit Comunicatului ANAF, Depunerea prin Internet va putea fi făcută doar pe pagina de upload creată iniţial pentru declaraţia 112, accesibilă prin portalul www.e-guvernare.ro, după autentificarea cu certificat digital calificat. Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier xml ataşat, pe suport CD, însoţite de declaraţia listată, semnată si ştampilată. Pentru perioadele de raportare anterioare lunii decembrie 2011, declaraţia 390 va putea fi depusă doar la ghişeu, pe suport hârtie cu fişier txt pe suport electronic, generată prin programele de asistenţă accesibile pe portalul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili – Programe utile – Declaraţii fiscale. Noile versiuni ale programelor de asistenta (Soft A şi ...

continuare →