23 Octombrie, 2019

Declararea veniturilor din activităţi independente

Formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” cod 14.13.01.13 a fost aprobat prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 52/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 72 din 30 ianuarie a.c. Prin reglementarea menţionată au fost aprobate formularele şi conţinutul acestora pentru mai multe declaraţii, semnalate pe Legestart, într-o ştire anterioară. Pentru declaraţia privind veniturile din România, termenul de depunere este anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. De asemenea, declaraţia se depune ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative până la termenul prevăzut de lege. Pentru activitatea desfăşurată în mod individual, declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activităţi comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente. Declaraţia se completează ...

continuare →