13 Noiembrie, 2019

Ordinea stingerii datoriilor fiscale

Începând de la 1 noiembrie, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. Această facilitate introdusă, ca o excepţie, în Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012, ne-a determinat să reamintim dispoziţiile cu caracter general privind ordinea stingerii datoriilor. Ordinea generală de stingere a creanţelor Art. 115 din Codul de procedură fiscală reglementează mai întâi situaţiile cu caracter general, şi anume atunci când un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, denumite creanţe fiscale principale. Dacă, pentru ...

continuare →