Prevederile legii referitoare la datele cu caracter personal

Cadrul legal al prelucrărilor de date personale îl reprezintă Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Această lege se aplică tuturor prelucrărilor de date personale ale unor persoane fizice, indiferent că acestea sunt realizate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat. Trebuie menţionat că această lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal. Pentru a întelege cât mai bine cum se poate face prelucrarea datelor personale, precum şi ce drepturi au persoanele fizice ce îşi comunică datele personale, trebuie mai întâi clarificate câteva noţiuni de bază. Date personale sunt considerate a fi orice informaţii referitoare la o persoană fizică, prin intermediul cărora acea ...

continuare →

Drepturile persoanelor vizate privind datele cu caracter personal

Ca o continuare a unui articol referitor la datele cu caracter personal, scris în data de 27 ianuarie, mai precis “Atribuţii ale A.N.S.P.D.C.P. privind protecţia datelor cu caracter personal”, vă prezentăm în continuare drepturile persoanelor vizate privind datele cu caracter personal. Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt următoarele: -  dreptul la informare (art. 12) -  dreptul de acces la date (art. 13) - dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14); - dreptul de opoziţie (art. 15); - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); - dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). În primă fază, vom vorbi despre dreptul la informare. Astfel, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia informaţii privind identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul, şi ...

continuare →

Atribuţii ale A.N.S.P.D.C.P. privind protecţia datelor cu caracter personal

Ce sunt datele cu caracter personal? Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie privind o persoană, indiferent dacă se referă la viaţa privată, profesională sau publică. Aceste date pot avea diverse forme, precum un nume, o fotografie, o adresă de e-mail, datele bancare, contribuţiile făcute pe site-urile de socializare în reţea, informaţiile dumneavoastră medicale sau adresa IP a calculatorului pe care îl utilizaţi. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal în toate aspectele vieţii: la domiciliu, la locul de muncă, atunci când face cumpărături, când beneficiază de un tratament medical, la o secţie de poliţie sau pe Internet. Informaţii despre A.N.S.P.D.C.P. Instituţia publică din România care se ocupă cu protecţia datelor personale este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Aceasta are rolul de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special ...

continuare →