22 Noiembrie, 2019

Studiu de caz: Justificarea provenienţei bunurilor

Materialul de mai jos reprezintă un studiu de caz, ajuns pe rolul instanţei de judecată, prilej cu care inculpatul a apreciat că dispoziţiile din legea aplicabilă ar încălca drepturile constituţionale.La solicitarea unui client, un notar public a acceptat, în cursul anului 2011, să dezmembreze terenul deţinut de client – şi obţinut de acesta prin săvârşirea de infracţiuni –, în patru loturi cu suprafeţe inegale şi să transfere loturile rezultate din dezmembrare către alte persoane, prin acte autentice de vânzare-cumpărare, introducându-le astfel în circuitul civil cu aparenţă de legalitate, în scopul ascunderii originii ilicite a terenului respectiv.Notarul a fost inclupat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, potrivit căruia constituie infracţiunea de spălare de bani “schimbarea sau transferul de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor ...

continuare →