12 Noiembrie, 2019

Tratamentul contabil aplicabil contractelor forward la termen pe cursul de schimb

I. Aspecte generale privind contractele forward la termen pe cursul de schimb Un contract forward este un acord între două părţi, vânzătorul şi cumpărătorul, de a livra şi, respectiv, de a plăti la o anumită dată viitoare o marfă, valută sau un activ financiar la un preţ stabilit în momentul contractării. Schema principiilor de funcţionare a contractului forward: Caracteristicile contractelor forward sunt următoarele: - acord între două părţi de a livra/plăti la o data viitoare prestabilită un activ (marfă, valută, activ financiar), la un preţ predeterminat; - se încheie în afara bursei, prin negociere directă între părţi; - este un contract nestandardizat; - are valoare fixă, iar rezultatul potenţial este dat la scadenţă de diferenţa dintre preţul stabilit al contractului (preţul forward) şi preţul curent (spot) al activului; - contractul forward este lichidat la scadenţă, în natură (predarea activului/plata contravalorii, la preţul din contract); Ecuaţia preţului forward este: Pret Forward ...

continuare →