20 Septembrie, 2019

Cum se realizează cumulul pensiei cu salariul?

Deoarece reprezintă un subiect de interes general, astăzi vom aborda prevederile referitoare la cumulul pensiei cu salariul, plecând de la cap. IV „ Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.* Cine poate cumula pensia cu salariul?Pot cumula pensia cu salariul pensionarii aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public de pensii, care beneficiază de o pensie mai mică sau egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.Atenţie! Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este stabilit în baza Legii nr. 6/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, la valoarea de 2.223 lei.Sursa foto: Lege5.ro* Cine ...

continuare →

Cumul de funcţii – ce se întâmplă cu norma de lucru?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul Muncii republicat, un salariat poate avea două sau mai multe contracte individuale de munca la acelaşi angajator. Această modificare a intervenit o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 40/2011, mai ales în contextul în care până la acel moment inspectorii de munca îşi manifestau reticenţa faţa de punerea în aplicare şi înregistrarea a două contracte de munca la acelaşi angajator.Aşadar art. 35 din Codul Muncii menţionează expres:(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Sursa foto: Lege5.roÎn acelaşi timp legislaţia în vigoare lasă loc de interpretare în cazul următoarelor aspecte: care este, în acest context, numărul de ore maxim ca reprezentând norma de lucru, la cumularea contractelor, se poate depăşi norma de 8 ore (existând de altfel contracte cu normă parţială)? Există ...

continuare →

Cumulul pensiei cu venitul salarial din bugetul de stat: o interdicţie discriminatorie?

Apariţia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, lege care interzicea cumulul, a declanşat – la vremea respectivă – o sesizare de control prelegislativ, din partea unui grup de parlamentari, precum şi mai multe critici de neconstituţionalitate, toate fiind respinse de Curtea Constituţională. Mai jos puteţi afla cum s-a pronunţat, recent, C.E.D.O., la o sesizare în temeiul acestei legi. ● În discuţie au fost articolele 17 şi următoarele din capitolul din lege intitulat “Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare”. Astfel, art.17 – în formularea din ianuarie 2011, care ne interesează pentru acest material – prevedea: “(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, ...

continuare →