24 Ianuarie, 2020

Studiu de caz – Încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare și evacuare

Prin cererea introductivă de instanță, reclamanții A. și B. contradictoriu cu pârâtul C. au solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să dispună evacuarea paratului C., de urgenta, din imobilul proprietatea acestora, situat în orașul Bușteni, jud. Prahova întabulat în Cartea Funciară nr. x a localității Bușteni și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, constând în taxa judiciară de timbru, onorariu notificare executor, onorariu avocat.În motivarea cererii, reclamanții au arătat că la data de 01.12.2017 , au încheiat Contractul de închiriere înregistrat la Serviciul Fiscal Câmpina sub nr. x din 29.12.2017, cu pârâtul, iar cu această ocazie i-au precizat pârâtului împrejurarea că urmează să vândă acest apartament, însă acesta a solicitat încheierea contractului pentru a avea unde să stea câteva luni.S-a arătat de către reclamanți că au precizat chiar și în contract acest aspect de reziliere, la pct. 5.1. lit. c): “în cazul vânzării imobilului, prin notificarea, ...

continuare →

Studiu de caz: Efectele unei clauze de inalienabilitate (ipotecă) într-un contract de vânzare-cumpărare

Vânzarea-cumpărarea, fiind un contract sinalagmatic, dă naştere la două obligaţii reciproce: obligaţia vânzătorului are ca obiect lucrul vândut, iar obligaţia cumpărătorului are ca obiect preţul. În lipsa acestor elemente sau dacă ele nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi considerat valabil încheiat ...

continuare →