22 Octombrie, 2019

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii din 29.01.2016, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 558/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016 (M.Of. nr. 78/2016) ...

continuare →

Cotizaţia anuală a farmaciştilor se modifică de la 1 ianuarie 2014

Potrivit unui act normativ publicat la sfârşitul săptămânii trecute în Monitorul Oficial, membrii Colegiului Farmaciştilor din România care exercită profesia de farmacist sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de farmacist vor plăti, începând de la 1 ianuarie 2013, 300 lei pentru cotizaţia anuală.Decizia nr. 2/2013 modifică art. 1 al Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 3/2008, potrivit căreia cuantumul cotizaţiei anuale era stabilit la 400 lei pentru şefii de farmacii sau de depozit şi 200 lei pentru farmaciştii angajaţi cu contract de muncă sau altă formă legală, inclusiv cei angajaţi la unităţile bugetare şi care nu ocupă o funcţie de conducere.» Foto: În stânga puteţi vedea forma actuală a art.1 din Decizia nr. 3/2008, iar în dreapta – viitoarea formă a articolului, în vigoare de la 1 ianuarie 2014, conform Deciziei nr. 2/2013. Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii ...

continuare →

Ajutorul de deces: cum se acordă, ce acte sunt necesare şi care este valoarea lui?

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.* BeneficiariPotrivit reglementărilor din Legea pensiilor nr. 263/2010 (art. 125-130), în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:a) soţul supravieţuitor;b) copilul;c) părintele;d) tutorele;e) curatorul;f) moştenitorul.Sursa foto: Lege5.ro ATENŢIE! În lipsa solicitării din partea persoanelor menţionate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.În sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi:a) soţul/soţia;b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ...

continuare →

Aviz celor care au câştigat în instanţă restituirea taxei auto: Dobânda primită de la stat va fi mai mare decât taxa plătită!

După ce Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a creat un precedent în România prin admiterea cererii Marianei Irimie de a primi dobândă la taxa auto, avocatul acesteia a declarat că suma dobânzii va depăşi suma iniţială a taxei, informează Mediafax.Conform spuselor avocatului Dragoş Târşia, cuantumul dobânzii (care va fi primită înapoi de cei care au obţinut în instanţă restituirea taxei de poluare) va creşte în funcţie de cât de mult timp a trecut de la data plăţii taxei. Asta pentru că ea se va calcula de la momentul plăţii taxei, nu de la momentul cererii de restituire, aşa cum era prevăzut iniţial.“Această decizie are o importanţă majoră, întrucât obligă statul să restituie nu atât suma prelevată sub titlul de taxă de poluare, cât şi dobânda aferentă în materie fiscală, calculată de la data perceperii acestei taxe şi nu de la data cererii de restituire, cum prevedea articolul 124 ...

continuare →

Informaţii utile privind indemnizaţia de şomaj: cine sunt beneficiarii, cuantumul indemnizaţiei, actele necesare depunerii dosarului de indemnizaţie de şomaj

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii: - le-au încetat raporturile de muncã/ de serviciu din motive neimputabile lor; - le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacã anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacã reluarea activitãţii nu mai este posibilă din cauza încetãrii definitive a activitãţii angajatorului; - a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive neimputabile lor; - le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; - au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare; - au încetat activitatea ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea ...

continuare →