26 Ianuarie, 2020

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016, din 27.10.2015, aprobată prin Ordinul MECS nr. 5557/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 899 din 3 decembrie 2015 (M.Of. nr. 899/2015).În vigoare de la 03.12.2015CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1.(1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.(2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit de art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.Art. 2.(1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control ...

continuare →