21 Noiembrie, 2019

Legislaţie: HG nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare

Hotărârea Guvernului nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 din 8.03.2013 (M.Of. 127/2013). În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. – (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă – Programul operaţional sectorial “Mediu” (POSM), Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POSCCE), Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU), Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA) şi Programul operaţional “Asistenţă tehnică” (POAT), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii martie 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul programelor operaţionale, ...

continuare →

BNR a aprobat Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat în şedinţa din data de 28 octombrie 2011 Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice. Care este rolul Regulamentului?  Regulamentul urmăreşte să echilibreze acordarea de credite noi în monedă naţională faţă de cele în valută, ceea ce va duce la consolidarea stabilităţii financiare. De asemenea, va fi asigurată proactiv capacitatea debitorilor neacoperiţi la riscul valutar de a-şi onora obligaţiile de restituire a împrumuturilor contractate. În acelaşi timp, se are în vedere reflectarea cu acurateţe în preţurile serviciilor financiare a riscurilor pe care acordarea de credite în valută către debitorii neprotejaţi faţă de riscul valutar le impune atât pentru aceştia, cât şi pentru băncile comerciale creditoare. Totodată, Regulamentul îi obligă pe creditori să definească unele criterii mai exigente pentru acordarea creditului de consum în valută, însă nu afectează accesul la creditele în valută pentru care atât destinaţia, cât şi garanţiile aferente sunt ...

continuare →

Credite garantate şi dobânzi subvenţionate pentru repararea faţadelor degradate ale clădirilor

Guvernul a aprobat în şedinţa din 28 septembrie 2011, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, normele de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Astfel, cei interesaţi de refacerea elementelor de construcţie de la nivelul faţadelor şi invelitorilor/teraselor care, prin nivelul avansat de degradare, prezintă pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit/finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobandă subvenţionată, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit deţinute. Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din sursele proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, şi în completare din credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subventionată, contractate de beneficiarii de credite şi garantate în proporţie de 100% de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ...

continuare →

B.N.R. supune dezbaterii publice Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice

Banca Naţională a României supune dezbaterii publice un proiect numit “Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice”. Acesta a fost elaborat deoarece banca centrală a fost preocupată de aspectele legate de “ponderea creditului în valută în total credit acordat sectorului neguvernamental şi a celor privind componenta creditului de consum în valută acordat clienţilor persoane fizice, neprotejate la riscul valutar”. Printre propunerile de reglementare prezente în proiectul de regulament se află includerea sucursalelor instituţiilor de credit din state membre în aria de aplicabilitate a reglementării privind creditarea populaţiei, definirea creditului de consum şi a celui pentru investiţii imobiliare, astfel încât să se asigure intrarea sub un regim restrictiv a acordării de credite garantate cu ipotecă imobiliară, dar care prin destinaţie sunt în fapt credite de consum, cum ar fi creditele destinate achiziţionării de autoturisme, echipamentele electronice, creditele de nevoi personale – garantate cu ipotecă imobiliară. De asemenea, o altă propunere ar fi ...

continuare →