18 Octombrie, 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 475 din 27. 06.2014 (M.Of. 475/2014).Având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare a consumului în lipsa cărora creşterea economică poate fi afectată, precum şi menţinerea unor perspective limitate în ceea ce priveşte reluarea acestuia, chiar în condiţiile înregistrării unor uşoare creşteri care nu pot fi calificate drept tendinţă, a înăspririi accesului la finanţare de către creditori, precum şi preferinţa mai mare a unei părţi a populaţiei în perioada crizei spre economisirea în scop de precauţie,luând în considerare nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei în venitul lunar al persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criză, diminuarea radicală a veniturilor acestor persoane reflectată în capacitatea mai redusă a acestora de onorare a serviciului contractat la instituţii ...

continuare →

Legislaţie: HG. nr. 182/2013 privind alocarea unor sume ordonatorilor cu rol de Autoritate de management

Hotărârea Guvernului nr. 182/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie și mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicat în Monitorul Oficial nr. 227 din 19 aprilie 2013 (M.Of. 227/2013).În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. —(1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență – Programul operațional sectorial „Mediu” (POS ...

continuare →