21 Octombrie, 2019

Despre Programul „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”

Camera Deputaţilor a adoptat în cadrul şedinţei de plen, cu 183 de voturi „pentru”, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”. Programul guvernamental are ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Programul are un caracter multianual, pe perioada 2011-2013, şi urmăreşte încurajarea şi stimularea dezvoltării I.M.M.-urilor, prin acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 de lei pe I.M.M. pe an, cu dobândă parţial subvenţionată. Acesta mai urmăreşte garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an, în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a depăşi durata programului. Criteriile, aplicate ...

continuare →

Am un credit în România: cum sunt protejat de lege?

Una dintre schimbările fundamentale pe care le aduce noul Cod Civil este unificarea regimului juridic pentru contractele civile şi cele comerciale, cu toate consecinţele ce decurg din această nouă abordare. O serie de convenţii, nereglementate până acum, dar frecvent întâlnite în practică, au primit o formă, cu indicarea drepturilor şi a obligaţiilor corespunzătoare. De asemenea, au fost clarificate diverse aspecte, mai ales în cadrul contractelor de vânzare-cumpărare, locaţiune sau asigurări, care se soldau din ce în ce mai des cu litigii. Societăţile simple vor putea dobândi personalitate juridică Noul Cod Civil constituie dreptul comun al societăţilor comerciale, numite, mai nou, societăţi speciale. Potrivit noilor reglementări, societăţile se împart în simple (civile) şi speciale. Societăţile simple sunt cele constituite prin contractul de societate, exclusiv în condiţiile Codului Civil. Societăţile speciale sunt toate celelalte societăţi, constituite, tot în baza unui contract de societate, însă în vederea exercitării unor activităţi economice sau diverse ...

continuare →

Deschideri de credite pe ajutorul social pentru acoperirea primei de asigurare obligatorie a locuinţelor

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a lansat, spre dezbatere publică, proiectul unei hotărâri de guvern pentru modificarea art.50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011. Modificarea vizează preîntâmpinarea unor eventuale blocaje în ce priveşte plata primei de asigurare obligatorie a locuinţei. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ reaminteşte cadrul juridic existent, respectiv Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobată în decembrie anul trecut, lege care prevede în principal preluarea plăţii ajutorului social de către Agenţia Naţională Pentru Prestaţii Sociale prin agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, începând cu anul 2011, ceea ce va garanta plata acestui drept, întărirea măsurilor de sancţionare a primarului în caz de nerespectare a prevederilor legale, asigurarea accesului la serviciile de sănătate prin preluarea implicită a plăţii contribuţiei de ...

continuare →