23 Noiembrie, 2019

Creanțe stabilite în favoarea autorităților publice

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul București în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Care este termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită aplicabil creanțelor stabilite în favoarea autorităților publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, ca urmare a soluționării acțiunii civile în cadrul unui proces penal?”. Prin sesizare s-a solicitat să se clarifice care este termenul de prescripție aplicabil unei anumite categorii de creanțe, operațiune ce presupune, așa cum reține instanța de trimitere, identificarea naturii juridice a creanței în cauză, pentru ca apoi chestiunea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită să decurgă automat din aceasta.ÎCCJ a respins, ca inadmisibilă, sesizarea. “Caracterul pluridisciplinar al problemei de drept ...

continuare →

Noutăţi în Codul de procedură fiscală, în vigoare de vineri

În Monitorul Oficial de ieri, 26 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 150/2018 privind aprobarea OG nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală. Actul normativ vine cu noi reglementări care se vor aplica începând de vineri, 29 iunie 2018.Prima modificare face referire la certificatul de atestare fiscală. Acesta nu se solicită în situația în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de moştenitor exclusiv pentru locul de veci.Altă modificare face referire la stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire. Plăţile către organul fiscal se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată. Prin excepţie, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul ...

continuare →

Are dreptul administratorul/lichidatorul judiciar de a verifica creanțele bugetare constatate prin titluri executorii?

Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 18.06.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă asupra căreia ne vom opri atenția, considerând-o de interes pentru cititorii noștri. Astfel, prin Decizia nr. 53/18.06.2018 în dosarul nr.778/1/2018– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2496/84/2017/a1 şi, în consecinţă, a stabilit că: “În interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul/ lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei.”Menționăm că, după redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționate, Decizia ÎCCJ nr. 53/ 18.06.2018  va fi publicată în ...

continuare →