20 Februarie, 2020

Dispoziţii generale referitoare la cartea funciară

Săptămâna aceasta vă vom pune la dispoziţie o serie de articole informative cu referire la prevederile legale în vigoare care vizează cartea funciară, conform Codului civil. Pentru început, vom aborda dispoziţiile generale privind cartea funciară. În primul rând, în ceea ce priveşte scopul şi obiectul cărţii funciare, conform art. 876 din Codul civil, cartea funciară descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri. În cazurile prevăzute de lege, pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară. Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic. Un alt element important îl constituie drepturile tabulare, înţelese ca drepturi reale imobiliare înscrise în cartea funciară, care ...

continuare →