14 Noiembrie, 2019

Ministerul Sănătăţii: Proiect de Hotărâre privind coplata

Ministerul Sănătăţii a publicat pe site-ul propriu, în data de 3 august, un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt prevăzute tarifele pentru unele servicii medicale sub formă de coplată. Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 3 septembrie 2012. Ce este coplata? Coplata  este un moderator în accesarea serviciilor medicale din pachetul de servicii de bază şi reprezintă contribuţia personală la plata serviciilor medicale. Scopul acesteia este de a descuraja cererea nejustificată de servicii medicale și de a avea un control mai strict asupra corectitudinii raportărilor de servicii medicale efectuate de către furnizori. Potrivit Ministerului Sănătăţii, coplata este şi „un instrument de stimulare a exigenței pacienților față de calitatea serviciilor furnizate”. Pentru ce ...

continuare →

Noutăţi în domeniul sănătăţii publice: a fost introdusă coplata pentru servicii medicale

Larg mediatizate şi comentate, modificările la Legea nr.95/2006 (cu modificările şi completările ulterioare) privind reforma în domeniul sănătăţii au fost aprobate de Parlament prin Legea nr. 220/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 851 din 30 noiembrie a.c. Semnalăm principalele elemente de noutate aduse de acest act normativ care a declanşat deja o serie de comentarii în legătură cu modul cum aceste chestiuni îşi vor găsi aplicabilitatea practică, în condiţiile actuale ale sistemului de sănătate publică. ● Coplata pentru unele servicii medicale. Legea prevede sursele din care spitalele publice pot realiza venituri suplimentare, respectiv din: - donaţii şi sponsorizări; - legate; - asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; - închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; - contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici; - editarea şi difuzarea ...

continuare →