10 Decembrie, 2019

Convenţia CE privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice

Scopurile prezentei convenţii sunt acelea de a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violenţă şi de a preveni, de a urmări în justiţie şi de a elimina violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică, de a contribui la eliminarea tuturor... ...

continuare →

Venituri din străinătate, deduse la impozitare

Reglementările asupra cărora atragem atenţia au devenit de actualitate, în măsura în care tot mai mulţi români obţin venituri impozabile din străinătate. Citiţi cum se face deducerea acestora, în funcţie de regimul specific aplicabil. ...

continuare →

România şi Austria – schimb extins de informaţii în domeniul fiscal

Ministerul Finanţelor Publice doreşte ratificarea Protocolului  între România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, ratificată prin Legea nr. 333/2005.Potrivit Notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de Lege al MFP, prin încheierea acestor Protocoale se creează posibilitatea efectuării unui schimb extins de informaţii în domeniul fiscal, inclusiv în cel bancar, ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii de către autorităţile competente din cele două ţări.* ContextOrganizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a comunicat renunţarea mai multor ţări, printre care şi Republica Austria, la rezervele sau poziţia avută de acestea faţă de prevederile articolului 26 ”Schimb de informaţii” din modelul OCDE al Convenţiei de evitare a dublei impuneri.În acest context şi ţinând cont de noul standard, convenit pe plan internaţional ...

continuare →

Hotărârea CEDO în cauza Creangă împotriva României

În Monitorul Oficial nr. 613 din data de 27 august 2012 a fost publicată Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 23 februarie 2012 în cauza Creangă împotriva României. La originea cauzei se află Cererea nr. 29.226/03 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, Sorin Creangă (reclamantul), a sesizat Curtea la 4 septembrie 2003 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (convenţia). Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 27 august 2012. Citeşte textul integral al Hotărârii CEDO aici! Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →

Convenţia de fideiusiune necesară la reabilitarea termică a locuinţelor

Act obligatoriu la începerea procedurii în cauză, convenţia de fideiusiune – ca, de altfel şi contractul de garantare – a căpătat o formă nouă prin dispoziţiile conţinute în Ordinul comun MFP/MECMA nr. 983/1.250/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 488 din iulie a.c., dată de la care este în vigoare. Convenţia de fideiusiune în cazul asociaţiilor de proprietari Obiectul convenţiei de fideiusiune îl constituie garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună. Fideiusorul este beneficiarul contractului de împrumut, anexat convenţiei de fideiusiune, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună. În convenţie se precizează cota-parte deţinută de fideiusor din proprietatea comună, astfel cum rezultă din actul ...

continuare →