19 Septembrie, 2017

Măsurile asigurătorii și popririle pe conturi – între nevoia justificată de prezervarea veniturilor statului și lipsa unei gândiri pro-business a ANAF

În ultima perioadă, în zona fiscală, atenția publicului a fost monopolizată aproape exclusiv de acțiunile de verificare ANAF cu privire la emiterea bonurilor fiscale de către micii întreprinzători. Deoarece acest subiect a căzut deja în derizoriu (prin manipularea mediatică într-un sens sau altul în funcție de diverse interese), simt nevoia să aduc în discuție alte chestiuni... ...

continuare →

Tehnici de control aplicate asupra conturilor din balanţa de verificare

Verificarea conturilor de ImobilizăriExhaustivitatea • toate imobilizările intrate şi ieşite sunt contabilizate• toate amortismentele sunt contabilizate• toate veniturile sau cheltuielile sunt contabilizateRealitatea • imobilizările înregistrate există şi aparţin întreprinderii• nicio cheltuială curentă nu este trecută pe imobilizări• restricţiile de proprietate sunt înregistrate (ipoteci, gajuri etc.)Evaluarea corectă• înregistrarea imobilizărilor s-a efectuat la costul corect• amortismentele sunt calculate conform principiilor general admisePerioada corectă • înregistrarea în contabilitate se efectuează atunci când fenomenul economic se produceÎnregistrarea corectă• intrările şi ieşirile sunt corect înregistrate• operaţiunile diverse sunt justificate şi autorizateVerificarea conturilor de Stocuri şi producţie în cursExhaustivitatea • toate stocurile sunt inventariate• toate stocurile inventariate sunt contabilizate• toate mişcările de stocuri sunt contabilizateRealitatea• stocurile contabilizate există şi aparţin întreprinderiiEvaluarea corectă• costul stocurilor a fost corect stabilit• stocurile supuse deprecierii sunt corect identificate• provizioanele pentru deprecierea stocurilor sunt corect calculate şi contabilizatePerioada corectă • înregistrarea stocurilor s-a efectuat la aceeaşi dată ca şi înregistrările de la cumpărări-vânzări, darea în producţie  ...

continuare →