21 Septembrie, 2019

Modificări la funcţionarea contului unic

Prin ordinul preşedintelui ANAF nr. 2351/2011 a fost modificată şi completată Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007. Ordinul preşedintelui ANAF a fost publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. Menţionăm principalele elemente de noutate aduse de actul normativ de modificare. ● Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora. ● Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în ...

continuare →