18 Ianuarie, 2020

Contribuţii sociale obligatorii: ce este nou în Normele Codului fiscal?

Modificările de mai jos au fost introduse în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/2017, în vigoare din 4 mai a.c. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări socialeÎn baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau de persoanele asimilate acestora, prevăzută la art. 140 din Codul fiscal, se includ sumele care fac parte din baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, ţinându-se seama de excepţiile prevăzute la art. 141 şi 142 din Codul fiscal.Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă se realizează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 140 din Codul fiscal, la care fac trimitere aici Normele metodologice, se referă la persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, ...

continuare →