18 Februarie, 2020

Contribuţii ale asiguratului la asigurările sociale de sănătate

Arătam, într-un articol anterior, confuzia făcută cu ocazia unei critici de neconstituţionalitate, între contribuţiile datorate de angajator pentru concedii şi asigurări de sănătate şi cele datorate de asigurat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Despre obligaţiile la acest Fond vom face câteva remarci, în cele ce urmează. Reglementarea este dată de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi care, la art.256 prevede că Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se formează din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; b) subvenţii de la bugetul de stat; c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii. d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice. ■ Cum arătam, pe de o parte vorbim despre cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata ...

continuare →

Contribuţii pentru concedii şi asigurări de sănătate

Materia este reglementată de Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ■ Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, este de 0,85%, aplicată: - la fondul de salarii sau, după caz, - la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, - asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori - asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Contribuţia se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Dreptul la concediile şi indemnizaţiile din sistemul asigurărilor sociale de ...

continuare →