18 Ianuarie, 2020

Modificări la Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii

În Monitorul Oficial nr. 774 din 16 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004. Prima modificare vizează subpunctul 1.2 prin care se prevede aspectul potrivit căruia codul obligației bugetare se completează în conformitate cu Nomenclatorul obligațiilor de plată prevăzut la pct. 6 din Instrucțiuni. În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, precum și al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte documente), codul obligației bugetare se completează cu ajutorul programului de asistență, selectând tipul de obligație fiscală pe care o alege contribuabilul, sau poate fi solicitat de la organul fiscal. De asemenea, în cadrul subpunctului 1.4 , referitor la perioada ...

continuare →

Efectele negative ale sesizărilor penale neaplicate

Precizări preliminare În baza prevederilor legale în vigoare, pentru aceeaşi faptă, de „nereţinere şi nevărsare de impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă”, se pot aplica un număr mare de sancţiuni, pe cât de diferite, pe atât de grave, precum cu închisoarea de până la 5 ani. Din cauza gravelor neajunsuri pe care le conţin respectivele prevederi legale, acestea nu s-au aplicat niciodată, şi nici nu se vor aplica, în condiţiile în care vor fi menţine în forma actuală. Confirmarea cea mai bună a acestui lucru este dată de faptul că, dintre miile de sesizări penale întocmite anual în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 de fiecare direcţie judeţeană a finanţelor publice, nu (prea) există cazuri în care să se fi început urmărirea penală şi cu atât mai mult să se fi aplicat sancţiunea cu închisoare. Întocmirea, în fiecare an, la nivel de ţară, de sute de mii de ...

continuare →

Despre fiscalizarea contribuţiilor sociale

Începând cu data de 1 iulie, contribuţiile sociale urmează a fi preluate de ANAF, potrivit unor dispoziţii din Codul Fiscal, introduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 125 din 30 decembrie 2011, arată finanţiştii.ro. În acest sens, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice se transferă de la casele de asigurări la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). De asemenea, vor fi obligate la plata contribuţiilor sociale şi persoanele fizice care nu realizează venituri. OUG 125/2011 a introdus în Codul Fiscal două capitole noi cu data de intrare în vigoare 1 iulie 2012. Este vorba de capitolul “Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică” şi „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri”. Până la data de 30 iunie 2012, aceste contribuţii sunt reglementate prin ...

continuare →

Contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate

Subiectul a declanşat reacţiile cunoscute în legătură cu situaţile la pensionari. Regimul contribuţiilor a declanşat, însă, şi alte critici de neconstituţionalitate asupra prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  Contribuţie sau impozit fiscal? Potrivit art. 257 alin.2 litera b), contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupraveniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar. În legătură cu aceste dispoziţii ale legii a fost ridicată o excepţie de neconstituţionalitate cu ocazia soluţionării unei cauze în contencios administrativ şi fiscal la Curtea de Apel Cluj. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât “conferă ...

continuare →

Contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate

Subiectul a declanşat reacţiile cunoscute în legătură cu situaţile la pensionari. Regimul contribuţiilor a declanşat, însă, şi alte critici de neconstituţionalitate asupra prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. ● Contribuţie sau impozit fiscal? Potrivit art. 257 alin.2 litera b), contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupraveniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar. În legătură cu aceste dispoziţii ale legii a fost ridicată o excepţie de neconstituţionalitate cu ocazia soluţionării unei cauze în contencios administrativ şi fiscal la Curtea de Apel Cluj. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât ...

continuare →

Prevederi teribiliste conţinute în art. 112 din Legea nr. 76/2002

Prin art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind „Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” se prevede că reţinerea de către angajator de la salariaţi a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj şi nevirarea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă. Acest articol nu a avut aplicabilitate practică niciodată (din 1 martie 2002, şi până în prezent) din următoarele cauze: (1) nu sunt prevăzute care sunt organele de control care au competenţa de constatare a infracţiunii prevăzute prin acest articol pentru încălcarea căreia se întocmeşte o sesizare penală, care se înaintează la Parchet; (2) nu se prevede o sumă minimă de contribuţii nevirate în termen după care să se aplice o sancţiune atât de gravă (de infracţiune, pedepsită cu închisoare de la 3 luni ...

continuare →

Contribuţii ale asiguratului la asigurările sociale de sănătate

Arătam, într-un articol anterior, confuzia făcută cu ocazia unei critici de neconstituţionalitate, între contribuţiile datorate de angajator pentru concedii şi asigurări de sănătate şi cele datorate de asigurat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Despre obligaţiile la acest Fond vom face câteva remarci, în cele ce urmează. Reglementarea este dată de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi care, la art.256 prevede că Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se formează din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; b) subvenţii de la bugetul de stat; c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii. d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice. ■ Cum arătam, pe de o parte vorbim despre cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata ...

continuare →