23 Octombrie, 2019

Care este procedura declararării asigurării sociale de către angajatorii nerezidenți?

În Monitorul Oficial nr. 36 din 16.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 17 din 11 Ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale * Cui se adresează actul normativ ? Actul normativ se adresează numai angajatorilor străini, din state necomunitare și cu care nu există acorduri de recunoaștere a asigurărilor sociale, ce au salariați pe teritoriul României, persoane fizice rezidente sau nerezidente. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale, au ...

continuare →

Despre trecerea contribuţiilor sociale la pensii şi sănătate în administrarea ANAF

De la 1 iulie, contribuţiile sociale la pensii şi sănătate datorate de persoanele fizice vor trece în administrarea ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală), după ce anterior erau direct administrate de casele de asigurări sociale (Casa Naţională de Pensii, Casa Naţională de Sănătate etc.), potrivit capital.ro. Potrivit lui Gabriel Biriş, expert în fiscalitate, acest lucru „nu înseamnă nimic”. „Din punctul de vedere al administrării, să ne aşteptăm la una mai bună, o mai bună colectare, inclusiv la o îmbunătăţire a modului de calcul şi de plată”, precizează acesta. „Pentru persoane fizice autorizate şi profesiile liberale, s-au calculat deduceri şi impozitul pe venit, dar nu au verificat dacă au plătit la Sănătate, de exemplu. Acum, toţi sunt buni de plată, cu tot cu penalităţi. Şansa de a scăpa cu ele neplătite scade foarte mult“, spune Biriş. Până la 1 iulie 2012, casele de sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice etc. aveau ...

continuare →

Contribuţiile sociale obligatorii: modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal

Aşa cum am semnalat deja, MFP a iniţiat o propunere de modificare a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor, motivată prin necesitatea aplicării unitare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal. Proiectul propune clarificarea unor prevederi preluate în Codul fiscal în anul 2011 pe linia determinării bazei de calcul a contribuţiilor sociale şi a declarării contribuţiilor respective. De asemenea, se introduc completări cu norme metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la contribuţiile sociale datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi alte categorii de venituri, preluate începând cu data de 1 iulie 2012. ■ În prezent, prevederile din Titlul IX² „Contribuţii sociale obligatorii”, pentru punctele incidente modificărilor şi completărilor la contribuţiile sociale sunt următoarele: - la definirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale nu există ...

continuare →

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori

Ne referim la acest subiect, atât datorită modificărilor aduse de O.U.G. nr. 125/2011, cât şi din perspectiva modificărilor propuse la Normele de aplicare, prin recentul proiect de hotâre de Guvern, iniţiat de MFP. Materia este tratată în articolul 2965 din Codul fiscal, cu dispoziţii care au fost modificate prin O.U.G. nr. 125/2011 şi a căror aplicare este de la 1 ianuarie 2012. ● Articolul în cauză se referă la baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor şi prevede, prin alineatul (1) că, în sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care angajatorul ...

continuare →

Declaraţia 600

A fost publicat Ordinul comun al preşedintelului ANAF şi al preşedintelului Casei Naţionale de Pensii Publice pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”. Ordinul nr. 874/2012 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2012 şi se aplică începând cu data de 1 iulie 2012. Două precizări prealabile ● Pe fond, Ordinul pune în aplicare dispoziţii introduse în Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2011, şi anume referitor la acele dispoziţii care se vor aplica de la 1 iulie a.c. Reamintim, astfel, că prin această ordonanţă, după articolul 29620, au fost introduse noi articole, grupate sub titlul “Capitolul II – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică” (cu articolele 29621-29626) şi “Capitolul III – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, ...

continuare →