20 Octombrie, 2019

Strategia fiscal bugetară a Guvernului pentru următorii doi ani: reducerea TVA şi a contribuţiilor la asigurările sociale

Ministerul Finanţelor Publice a afişat proiectul de strategie fiscal bugetară pe perioada 2014 – 2016, în cadrul căruia sunt prevăzute reducerea, în următorii 4 ani, a taxei pe valoarea adăugată şi a contribuţiilor la asigurările sociale datorate de angajator.* Reducerea TVAPrintre principalele obiective în domeniul fiscal pentru următorii doi ani se află şi reducerea treptată, în următorii 4 ani, a taxei pe valoarea adăugată, pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare.Ultima majorare a taxei pe valoarea adăugată a avut loc la 1 iulie 2010, valoarea acesteia crescând de la 19% la 24%, pentru reducerea deficitului bugetar, după ce Curtea Constituţională a decis că măsura dorită iniţial, de scădere a pensiilor cu 15%, este neconstituţională.* Contribuţiile sociale obligatoriiO altă ramură vizată a fiscalităţii este reprezentată de reducerea treptată, în următorii 4 ani, a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, pe masura creşterii gradului de colectare a veniturilor bugetare până în 2016.Trebuie ...

continuare →

CASS datorat de persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc şi din operaţiunea de fiducie datorează CASS de 5,5%. Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice sunt reglementate prin art. 296^2 – art. 296^32 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv normele metodologice de aplicare.1. Conform art. 296^18 din Legea nr. 571/2003, tabelul cotelor de contribuţii sociale obligatorii se prezintă astfel:   a) pentru contribuţia de asigurări sociale:  a1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; a2) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator; a3) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator; În cota de contribuţie individuală de ...

continuare →

Legislaţie: Procedura ANAF din 11 ianuarie 2013 pentru declararea asigurării sociale de către angajatorii nerezidenți

Procedura ANAF din 11 ianuarie 2013 de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatori nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013) A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale 1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale au obligația înregistrării acordurilor referitoare la declararea și plata contribuțiilor sociale ...

continuare →