22 Februarie, 2020

OFICIAL: Procedura de stabilire din oficiu a CAS și a CASS datorate de persoanele fizice, pentru anii 2016-2017

Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 1494/2018, se adresează cu precădere persoanelor fizice ce au obligația plății de asigurări sociale (contribuția la pensii și/sau la sănătate) pentru perioada anilor 2016 – 2017. Subliniem în mod expres faptul că acest act normativ reglementează procedura de stabilire din oficiu pentru contribuția la pensii (CAS) și la sănătate (CASS) doar pentru acești doi ani și nu este aplicabilă pentru anul 2018.În esență, organul fiscal central (cel la care este arondat domiciliul contribuabilului) stabilește o listă cu potențialii contribuabili ce aveau obligația declarării veniturilor. Această listă ține cont de istoricul fiecărui contribuabil, respectiv de raportările depuse de plătitorii de venit, cum ar fi de exemplu declarația 205 – declarație informativă privind impozitul pe venit realizat de persoana fizică, depusă de plătitorii de venit.Stabilirea contribuției pentru asigurările sociale – contribuția la pensie, ține cont de situația contribuției la pensii din anul anterior. Practic, procedura pornește ...

continuare →

Contribuțiile sociale obligatorii: ce aduc nou modificările din Normele la Codul fiscal?

Proiectul de modificare a Normelor conţine un capitol substanţial cu precizări privind contribuţiile sociale obligatorii, actualizate în urma recentelor acte normative de modificare a Codului fiscal. Pe ce ne bazăm?Modificările la acest capitol al Normelor au avut în vedere, în principal, Ordonanţa de urgenţă  nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost adoptate măsuri care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor unor acte normative, precum şi Ordonanţa de urgenţă  nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății prin care prin care au fost adoptate unele măsuri cu privire la modul de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii aferente concediilor medicale; Care sunt noutăţile relevante?• Se abrogă capitolele cuprinzând normele metodologice privind contribuţiile asigurărilor pentru şomaj, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale și contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.De asemenea, din cuprinsul ...

continuare →