Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie

1. Precizări preliminare Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema în discuţie, se impun următoarele precizări cu privire (1) la legislaţia în materie de prescripţie, şi (2) la modul de aplicare a acesteia de către organele fiscale şi de justiţie.1. Începând cu 21 aprilie 1958 a intrat în vigoare „Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctivă”. Decretul nr. 167/1958 a fost abrogat, începând cu 1 octombrie 2011, prin art. 230 din „Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil”.2. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală.3. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.4. Prin art. 91 şi art. 23 din Codul de procedură fiscală se dispune clar, precis şi la modul imperativ:„Art. 91. Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă ...

continuare →