15 Decembrie, 2019

Ce se schimbă în administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii?

Un recent ordin al preşedintelui ANAF reglementează organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. Astfel, OPANAF nr. 3582/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 728/2013, intră în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor, dată de la care se abrogă şi Ordinul nr. 2.731/2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 820 şi 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.Începând cu data de 1 ianuarie 2014, conform art. 1 din actul normativ menţionat, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti, după caz, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi îndeplinesc anumite criterii de selecţie.Atenţie! Prin excepţie, ...

continuare →

Avem mai puţini contribuabili mari şi mai mulţi contribuabili mijlocii!

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3565/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 889 din 15 decembrie, un număr de 2.000 mari contribuabili – faţă de 3.000 în prezent – vor fi administraţi, în 2012, de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Actul normativ modifică şi completează Ordinul președintelui ANAF nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. ● Încadrare. În categoria marilor contribuabili intră persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili, precum şi, astfel cum a fost modificată încadrarea prin recentul OPANAF, contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Codul fiscal. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili administrează şi sediile secundare ale marilor contribuabili, lista acestora fiind publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ● Publicarea listelor. Spre deosebire de termenul anterior care era ...

continuare →