8 Decembrie, 2019

Avem mai puţini contribuabili mari şi mai mulţi contribuabili mijlocii!

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3565/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 889 din 15 decembrie, un număr de 2.000 mari contribuabili – faţă de 3.000 în prezent – vor fi administraţi, în 2012, de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Actul normativ modifică şi completează Ordinul președintelui ANAF nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. ● Încadrare. În categoria marilor contribuabili intră persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili, precum şi, astfel cum a fost modificată încadrarea prin recentul OPANAF, contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Codul fiscal. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili administrează şi sediile secundare ale marilor contribuabili, lista acestora fiind publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ● Publicarea listelor. Spre deosebire de termenul anterior care era ...

continuare →