14 Octombrie, 2019

MEMENTO: De săptămâna viitoare, amenda pentru lipsa rovinietei se prescrie în patru luni

În noua formă, Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România va prevede şi că, pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare... ...

continuare →

Cine suportă amenda pentru lipsa rovinietei valabile, când se dovedeşte că vehiculul a fost înstrăinat ?

Cine suportă contravenţia pentru fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, anume că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenției? Pe scurt, aceasta a fost întrebarea la care a trebuit să răspundă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Completul competent să judece recursul în interesul legii.Sesizarea a fost formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la  “interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în ...

continuare →