12 Decembrie, 2019

ATENŢIE: Coplata se achită de astăzi! Cine plăteşte, cine este scutit?

Reglementările legislative referitoare la coplată întră în vigoare începând de astăzi, 1 aprilie 2013, astfel încât pacienţii vor trebuie să achite la externarea din unităţile spitaliceşti o sumă de bani a cărei valoare este cuprinsă între 5 şi 10 lei.Prevederile referitoare la coplată sunt prezentate în cadrul Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 166/2013.Contractul – cadru prevede că, pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei.Sursa foto: Lege5.roValoarea coplății este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administrație al unității sanitare respective.* Când se achită coplata?Potrivit art. 74 din Contractul-cadru, spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății pentru serviciile medicale acordate în regim ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 117/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru anii 2013-2014

Hotărârea nr. 117 din 27.03.2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28.03.2013.În vigoare de la 01.04.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.Art. 2. -(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului ...

continuare →

Care sunt principalele modificări aduse de noul Contract – cadru pentru anii 2013-2014?

În cursul săptămânii trecute, a fost aprobat Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014. Cu această ocazie, ministrul sănătăţii, dl. Eugen Nicolăescu, a participat la o serie de dezbateri organizate de către reprezentanţii mass-media, în cadrul cărora s-au discutat schimbările majore din documentul aprobat miercuri de către Guvernul României.Ulterior, informaţiile referitoare la principalele aspecte noi şi modificări pe care le aduce Contractul-cadru au fost sintetizate şi prezentate într-un comunicat de presă emis de Ministerul Sănătăţii.Ministrul Sănătăţii a subliniat că noul Contract Cadru a fost construit pe bugetul deja aprobat, care nu mai poate fi modificat.“Am constatat că cele mai multe fonduri se consumă în sistemul spitalicesc, acolo unde se cheltuie şi cel mai mult. Trebuie să schimbăm mentalitatea omului de a se îndrepta numai spre spital şi trebuie să construim un sistem bazat pe medicina de familie şi cea din ...

continuare →

Guvernul a aprobat introducerea coplăţii – între 5 şi 10 lei pentru spitalizare

Guvernul României a aprobat în cadrul şedinţei de ieri, 20 martie 2013, Hotărârea pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, prin care se reglementează coplata din sistemul sănătăţii.Conform declaraţiilor ministrului sănătăţii, dl. Eugen Nicolăescu, coplata reprezintă o sumă modică, cuprinsă între 5 şi 10 lei, care va fi achitată de către pacienţi începând cu luna aprilie a acestui an, pentru serviciile de spitalizare.Aceasta se va plăti o singură dată la externare, indiferent de perioada spitalizării, iar medicii de familie vor primi 50% pentru pacienţii înscrişi pe liste şi 50% pentru servicii.Ministrul a precizat că în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 aprobat de Guvern sunt trecute şi categoriile de pacienţi exceptaţi de la coplată.Ministrul Sănătăţii a mai spus că forma finală a Contractului cadru păstrează plata medicului ...

continuare →

Legislaţie: Ordin CNAS nr. 7/2013 pentru modificarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 7 din 10 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013). Având în vedere Referatul Direcției generale relații contractuale nr. DRC 06 din 10 ianuarie 2013, în temeiul prevederilor: - art. 139 din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii ...

continuare →