20 Noiembrie, 2019

Cum se contestă decizia de pensie?

Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 463/2017 pe care îl semnalăm, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 295/2017. Îl folosim ca pretext pentru a vedea cum funcţionează sistemul de contestare a unei decizii de pensie... ...

continuare →

Contestaţiile la deciziile de pensii

Examinarea ÎCCJ privind incidenţa Deciziei nr. 19/2011 pronunţate în cauzele care au ca obiect contestaţii împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se soluţionează cererile de recalculare a drepturilor de pensie ...

continuare →

Ce reţinem din procedura pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale?

În Monitorul Oficial nr. 236 din 24.04.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 450 din 19 Aprilie 2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.Actul normativ adoptat stabileşte o procedură unitară pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale.Orice persoană ce se consideră lezată într-un drept al său din cauza unui act administrativ fiscal, are dreptul să depună o contestaţie împotriva acestui act.Dacă acest act admnistrativ fiscal nu dispune măsuri executorii, termenul de depunere a contestaţiei este de 30 zile de la comunicare, conform art. 207 din Codul de procedură fiscală.Dacă actul administrativ dispune măsuri de executare silită, terenul de contestare este de 15 zile, conform art. 173 din Codul de procedură fiscală.Contestaţia este o procedură administrativă, ce nu suspendă dreptul la acţiune în instanţă a persoanei interesate.Pentru a depune o contestaţie, persoana interesată trebuie să demonstreze dreptul sau interesul său lezat.Depunerea contestaţiei ...

continuare →