19 August, 2017

Contestaţiile la deciziile de pensii

Examinarea ÎCCJ privind incidenţa Deciziei nr. 19/2011 pronunţate în cauzele care au ca obiect contestaţii împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se soluţionează cererile de recalculare a drepturilor de pensie ...

continuare →

Ce reţinem din procedura pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale?

În Monitorul Oficial nr. 236 din 24.04.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 450 din 19 Aprilie 2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.Actul normativ adoptat stabileşte o procedură unitară pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale.Orice persoană ce se consideră lezată într-un drept al său din cauza unui act administrativ fiscal, are dreptul să depună o contestaţie împotriva acestui act.Dacă acest act admnistrativ fiscal nu dispune măsuri executorii, termenul de depunere a contestaţiei este de 30 zile de la comunicare, conform art. 207 din Codul de procedură fiscală.Dacă actul administrativ dispune măsuri de executare silită, terenul de contestare este de 15 zile, conform art. 173 din Codul de procedură fiscală.Contestaţia este o procedură administrativă, ce nu suspendă dreptul la acţiune în instanţă a persoanei interesate.Pentru a depune o contestaţie, persoana interesată trebuie să demonstreze dreptul sau interesul său lezat.Depunerea contestaţiei ...

continuare →

Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale: introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

În Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Codul de procedură fiscală se regăsesc precizări referitoare la situaţia în care, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, se introduc alte persoane. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. Subiectul pe care îl prezentăm se află tratat în Instrucţiunile pentru aplicarea art. 212 din Codul de procedură fiscală – Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare. Astfel, se prevede că, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, intervenţia altor persoane poate fi voluntară sau forţată. ● Intervenţia voluntară este forma de participare la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei. Intervenţia voluntară se face la cererea unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes propriu. Intervenţia se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de ...

continuare →