24 Octombrie, 2019

CONTABILITATE PRACTICĂ: Achiziţie de materie primă când (nu) se poate recupera TVA

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, prin conceptul de cost de achiziţie se înţelege preţul datorat şi eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziţie. În acest sens, cadrul legal instituie... ...

continuare →