17 Noiembrie, 2019

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de... ...

continuare →

Cum se înregistrează în contabilitate imobilizările luate cu chirie?

Contabilul are obligaţia de a reflecta imobilizările corporale luate cu chirie în conturi de ordine şi evidenţă, conform documentelor justificative. Aceste bunuri nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii. În această situaţie se utilizează contul de ordine şi evidenţă 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie ...

continuare →