20 Iulie, 2019

Cum se înregistrează în contabilitate sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi?

Întrebare: Agenţia de voiaj Călătorul fericit vinde bilete pentru evenimente organizate la Hotelul verde. Comisionul agenţiei de voiaj este 15 % din suma încasată în numele Hotelul verde. Răspunsul specialistului 1. Temeiul legal.  Agenţia de voiaj vinde pachete de servicii contra unui comision. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. (punctul 432 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).2. Procedura contabilă.Se reflectă încasarea biletului vândut de agenţia de voiaj Călătorul fericit pentru un eveniment organizat la Hotelul verde, conform extrasului de cont: 5121. Conturi la bănci în lei / CEC=4111. Clienţi / Persoane fizice / Albu Cătălin10.000 leiSe reflectă partea ...

continuare →