17 Noiembrie, 2019

Citirea contoarelor, obligatorie lunar pentru toți consumatorii casnici

Senatul va dezbate în procedură de urgență o propunere de modificare a Legii nr. 123/2012 privind energia electrică și gazele naturale, care prevede obligativitatea ca furnizorii de energie să asigure citirea lunară a contoarelor consumatorilor casnici.Proiectul legislativ a fost inițiat deoarece este foarte mare numărul clienților nemulțumiți de actuala procedură, a facturării estimative, care împovărează bugetul familiei. Astfel, se arată în expunerea de motive a proiectului, unii consumatori, mai ales pensionarii, au devenit creditorii furnizorilor, deoarece indexul evaluat este mai mic decât cel de pe contor, dar se ajunge în situația de a plăti factura așa cum este emisă. În caz contrat, clienților li se reziliază contractul și sunt debranșați de la electricitate.Propunerea legislativă mai prevede ca orice consumator să își poată alege modalitatea de plată a facturii.Art. 57, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:“(2) Furnizorul trebuie să asigure citirea lunară a contorului pentru clienții casnici, să ...

continuare →

Sancţiuni mai severe pentru comercianţi

Modificările şi completările la regimul contravenţiilor din două acte normative în materie au fost introduse prin Legea nr. 51/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor... ...

continuare →