20 Octombrie, 2019

Studiu de caz: Informarea și consultarea reprezentanților salariaților în cazul concedierii colective

Sfera situaţiilor în care se poate desfiinţa locul de muncă al salariatului poate fi definită prin mai multe ipoteze, printre care şi reorganizarea activităţii societăţii angajatoare. Reorganizarea activităţii nu ar putea justifica desfiinţarea locului de muncă şi concedierea salariatului... ...

continuare →

Ghidurile solicitantului POSDRU pot fi consultate în format integral!

Potrivit unui anunţ publicat pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane (POS DRU) a publicat pentru consultare ghidurile solicitantului:Ghid condiţii generale Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru DMI 4.1 și DMI 4.2 Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.1, 2.3. Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_gscg2013@fseromania.ro până vineri 31.05.2013, ora 14.00.Sursa foto: FSE* Despre POSDRU şi fondurile europenePrin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 sunt finanţate, din Fondul Social European, proiecte depuse de potenţialii beneficiari şi nu se va acorda finanţare direct persoanelor fizice.Pentru a primi finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România şi, ...

continuare →

Informaţii privind dreptul la informare şi consultare a angajaţilor

Angajatorul şi reprezentanţii angajaţilor trebuie să respecte drepturile şi obligaţiile reciproce, ţinând seama atât de interesele întreprinderii, cât şi de cele ale angajaţilor. Prevederile legii nr. 467/2006 reglementează cadrul general de stabilire a cerinţelor minime ale dreptului la informare şi consultare a angajaţilor. Astfel, potrivit legii, modalităţile de informare şi consultare se pun în aplicare potrivit legii şi contractelor colective de muncă. Legea 467/2006 se aplică întreprinderilor cu sediul în România, care au cel puţin 20 de angajaţi. Numărul de angajaţi luat în considerare la nivelul întreprinderii este cel existent la data începerii procedurilor de informare. Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială, aflat în misiune. Conform actului normativ, angajatorii au obligaţia să informeze şi să consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte: - evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a întreprinderii; - situaţia, structura şi evoluţia probabilă ...

continuare →

Agenda digitală: Comisia lansează o consultare privind normele referitoare la dispozitivele inteligente, conectate – „internetul obiectelor”

„Internetul obiectelor” („Internet of Things”, IoT) este un viitor în care obiectele obişnuite, precum telefoanele, automobilele, aparatura electrocasnică, îmbrăcămintea şi chiar alimentele, sunt conectate la internet prin cipuri inteligente şi pot colecta şi face schimburi de date. Comisia Europeană vrea să ştie care este cadrul necesar pentru a ne putea bucura de potenţialele beneficii economice şi societale ale IoT, asigurând în acelaşi timp un nivel adecvat de control asupra dispozitivelor care colectează, prelucrează şi stochează informaţii. Informaţiile în cauză includ modelele comportamentale, localizarea şi preferințele utilizatorului. Comisia doreşte să se asigure că sunt respectate drepturile persoanelor şi lansează o consultare publică, comentariile fiind aşteptate până la 12 iulie 2012. În prezent, o persoană obişnuită deţine cel puțin 2 obiecte care sunt conectate la internet, şi se preconizează că acest număr va creşte la 7 până în 2015, când în lumea întreagă vor exista 25 de miliarde de dispozitive conectate fără fir. Până în 2020, ...

continuare →