25 Iunie, 2019

Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi termenelor de plată pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali

Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 04.02.2014 (M.Of. 88/2014).În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24 ianuarie 2014, hotărăşte:Art. 1. -Pentru anul 2014 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor ...

continuare →

Competenţa legală profesională – experţi contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, evaluatori autorizaţi

În Monitorul Oficial nr. 257 din 09 mai 2013 a fost publicată Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative.Actul normativ de astăzi se adresează celor ce desfășoară profesii libere în următoarele domenii:contabilitate și expertiză contabilă;audit financiar și audit statutar;consultanță fiscală;activități de evaluare a întreprinderii sau evaluarea altor bunuri;activitatea practicienilor în insolvență.Actul normativ nu modifică semnificativ desfășurarea acestor profesii libere, însă stabilește foarte clar delimitarea profesiilor ce poate fi făcută de aceeași persoană fizică.Legea stabilește foarte clar că o persoană fizică sau o societate comercială poate desfășura toate aceste activități, numai dacă această persoană sau societatea comercială respectivă este autorizată și înscrisă în ...

continuare →