25 August, 2019

Oportunităţi de carieră în consultanţă

În perioada 12-14 martie 2013, la Hotel Howard Johnson, are loc cea de-a doua ediţie a proiectului Consulting Days. Evenimentul îşi propune să identifice tineri cu potenţial care îşi doresc să lucreze în domeniul consultanţei: Audit, Taxe, Legal, IT sau Management Consulting. Aplicaţiile se primesc până pe 7 martie! Apreciat ca fiind cel mai important eveniment de consultanţă din aceast an, Consulting Days se desfăşoară pe parcursul a trei zile, fiecare zi fiind dedicată unui domeniu de activitate: - Audit&Taxes – 12 martie;  - Legal Consultancy – 13 martie; - IT&Management Consultancy – 14 martie.  Pentru a participa la eveniment, tinerii sunt aşteptaţi să se înscrie până pe 7 martie accesând secţiunea dedicată proiectului pe www.hipo.ro. WebPR, care anunţă evenimentul, informează că până pe 4 martie erau deja înscrişi 1120 de aplicanţi, absolvenţi şi masteranzi cu rezultate academice deosebite, implicaţi în activităţi extracurriculare, membri în organizaţii studenţeşti şi cu experienţă ...

continuare →

În caz că nu ştiaţi: puteţi accesa servicii de consultanţă pentru întreprinderi prin Europe Enterprise Network

Scopul Enterprise Europe Network este de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să îşi dezvolte potenţialul de inovare şi să le sensibilizeze cu privire la politicile Comisiei Europene. Având aproape 600 de puncte de contact şi 3000 de angajaţi cu experienţă, EEN este cea mai largă reţea din Europa care oferă servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderi. Acestea sunt disponibile societăţilor comerciale de orice dimensiune, indiferent dacă desfăsoară activităţi de producţie sau oferă servicii, deşi sunt orientate în primul rând către IMM-uri, institute de cercetare, universităţi, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare a afacerilor şi a inovării. European Enterprise Network furnizează, alături de informaţii sau consultanţă pentru companiile membre (în special IMM), şi soluţii concrete de finanţare şi oportunităţi de afaceri pentru firme din 49 tări (incluzând ţările UE, Croaţia, Macedonia, ţări aparţinând Spaţiului Economic European, dar şi de pe alte continente, precum SUA, Mexic, Chile, China, Coreea de Sud, ...

continuare →

Deductibilitatea cheltuielilor de asistenţă juridică

Conform art. 21 alin. 4 lit. m) din Codul fiscal, cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte, nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. În interpretarea prevederilor art. 21 alin. 4 lit. m) din Codul fiscal, pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare; contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate. Nu intră sub ...

continuare →