24 Iulie, 2019

Cum devin consultant fiscal?

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, persoanele fizice trebuie să promoveze un examen care se organizează de Camera Consultanților Fiscali în bază unui regulament aprobat de Consiliul Superior... ...

continuare →