19 Octombrie, 2019

Construcții ridicate fără autorizație

Materialul de mai jos pune în discuție o chestiune de interes practic, şi anume de când începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravențiile şi de a aplica amenzi în cazul construcțiilor ridicate fără autorizație. Tribunalul Gorj a sesizat Înalta Curte de Casație şi Justiţie în vederea obținerii unei hotărâri prealabile prin dezlegarea următoarei chestiuni de drept :“Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a), raportate la dispozițiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot interpreta în sensul că pentru contravențiile constând în executarea totală, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată, termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 din același act normativ curge de la data la ...

continuare →