13 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Legea nr. 21/2013 privind Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

Legea 21/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 7.03.2013 (M.Of. 125/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2012, cu următoarea completare: - După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins: ” Art. 4. - (1) Toate obligaţiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în sarcina consiliului local sau a consiliului judeţean, de la data preluării acestora de către Ministerul ...

continuare →