18 Februarie, 2020

GDPR: Condiţii privind consimţământul, inclusiv în cazul copiilor

După cum am precizat într-un material anterior privind situaţiile în care este legală prelucrarea datelor personale, un astfel de caz îl poate constitui şi cel în care persoana vizată și-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. GDPR stabileşte însă şi condiţii privind consimţământul, inclusiv în cazul copiilor, pe care le vom prezenta în continuare.Condiții privind consimțământulLa art. 7 din Regulamentul nr. 679/2016 (în vigoare din 25 mai 2018) se specifică că, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, ...

continuare →