13 Decembrie, 2019

Consiliul Concurenţei investighează 4 companii producătoare de lactate pentru posibila trucare a unor licitaţii

Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la patru companii producătoare de lactate participante la procedura de achiziţie publică organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu pentru atribuirea contractelor de “furnizare produse lactate pentru elevi şi preşcolari”. Cele patru companii la care s–au desfăşurat inspecţiile sunt: SC Dorna SA Suceava, SC Albalact SA Alba, SC Lacta SA Giurgiu şi SC Simultan SRL Făget Timiş. Inspecţiile inopinate au avut loc în cadrul investigaţiei declanşate de Consiliul Concurenţei privind o posibilă înţelegere între cele patru companii de a participa cu oferte trucate la licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu în data de 2 septembrie 2010. Valoarea totală a contractelor, încheiate cu cele patru companii pentru perioada 2010 -2014, este de 17,9 milioane lei (aproximativ 4,2 milioane euro). “Suspectăm că ar exista o înţelegere între companiile inspectate de a participa cu oferte formale la licitaţie. În acest fel, contractele au fost adjudecate prin rotaţie, fiecare din cele patru ...

continuare →

Pentru ce contravenţii vă poate sancţiona Consiliul Concurenţei

Propus spre dezbatere publică încă de la începutul lunii august, Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei a fost aprobat prin Ordinul nr.668/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 631 din 5 septembrie a.c. La data intrării în vigoare a acestui act normativ, se abrogă Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Noul Regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de: ■ Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste contravenţii se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă; ■ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, constatarea şi sancţionarea fiind atribuită unor persoane împuternicite de Consiliul Concurenţei; ■ ...

continuare →

Taxa de autorizare a concentrărilor economice

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 624/2011, publicat în M.Of.nr. 559 din 5 august a.c., au fost modificate şi completate unele prevederi din Instrucţiunile  date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.400/2010. ● Obligaţia de plată. Potrivit amendamentelor aduse la Instrucţiuni, sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită potrivit prevederilor art. 32 din lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au înaintat Consiliului Concurenţei notificarea, potrivit prevederilor Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.385/2010, şi care a/au obţinut autorizarea potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sau alin. (4) lit. b) ori c) din lege. ● Cifra de afaceri reprezintă, în sensul Instrucţiunilor,  cifra de afaceri netă potrivit situaţiei veniturilor şi cheltuielilor din situaţiile ...

continuare →

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

În calitate de iniţiator de legislaţie secundară în materie, Consiliul Concurenţei a pregătit proiectul de Regulament privind stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale celor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit proiectului de regulament, contravenţiile prevăzute de lege se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă. Contravenţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă. Contravenţiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, prin personalul de control împuternicit, ...

continuare →

A intrat în vigoare noua lege a concurenţei

Noua lege a concurenţei a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce săptămâna trecută a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu. Legea fusese aprobată de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, la sfârşitul lunii iunie. Astfel, prin Legea nr. 149/2011 a fost aprobată, cu unele amendamente, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei (nr.21/1996) ...

continuare →

Consiliul Concurenţei – interesat de opinia consumatorilor privind piesele de schimb auto

Consiliul Concurenţei este interesat de opinia consumatorilor – beneficiari ai serviciilor de întreţinere/reparare automobile – cu privire la piaţa pieselor de schimb pentru automobile. în acest sens, autoritatea română de concurenţă va efectua, până la data de 15 august, un sondaj de opinie online. Acesta este disponibil pe site-ul institutiei la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro/?pag=202. Scopul acestei cercetări este acela de a cunoaşte problemele pe care consumatorii le întâmpină cu ocazia operaţiunilor de service (garanţii, consultarea cu privire la tipul de piesă de schimb care se montează pe automobilele proprii, relaţia cu asiguratorii ş.a.). „Sondajul online este o premieră pentru Consiliul Concurenţei. Opinia consumatorului final este importantă pentru noi pentru că ar putea ajuta la identificarea eventualelor disfuncţionalităţi ale pieţei. Dacă vom ajunge la concluzia că există probleme, vom interveni pentru remedierea celor de natură concurenţială şi vom sesiza instituţiile în măsură să acţioneze în ariile ce nu sunt de competenţa noastră”, ...

continuare →

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Asesoft Distribution

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Asesoft Distribution cu 3,18 milioane lei (aproximativ 775.000 euro) pentru punerea în practică a concentrării economice realizate prin preluarea distribuţiei produselor IT de la Flamingo International, înainte de obţinerea autorizării din partea autorităţii de concurenţă. ”Companiile au obligaţia de a nu implementa o concentrare economică înainte de notificarea şi autorizarea acesteia de către Consiliul Concurenţei. Nerespectarea acestei obligaţii reprezintă o încălcare a regulilor privind controlul fuziunilor şi achiziţiilor”, a declarat domnul Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. în urma finalizării investigaţiei declanşate în anul 2009, Consiliul Concurenţei a constatat că Asesoft Distribution SRL a pus în aplicare tranzacţia prin care a preluat distribuţia produselor IT de la Flamingo International SA, înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurenţial normal. Punerea în aplicare a unei concentrări economice înseamnă exercitarea controlului asupra activităţii achiziţionate prin adoptarea unor măsuri cum sunt: încheierea de contracte cu terţi (distribuitori ...

continuare →