22 Ianuarie, 2020

Legislaţie: OUG nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 04.02.2013 (M.Of. 72/2013). Având în vedere faptul că înfiinţarea şi operaţionalizarea Agenţiei Naţionale de Integritate (denumită în continuare ANI) reprezintă cea de-a doua condiţionalitate a Mecanismului de cooperare şi verificare, instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat din România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, România fiind, de altfel, prima ţară europeană ce a creat o instituţie independentă operaţional care să exercite un control administrativ, specializată în verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, ţinând seama de faptul că adoptarea noului cadru legislativ referitor la ANI, precum şi activitatea acestei ...

continuare →

Consiliul Concurenţei a finalizat încă două investigaţii pe piaţa farmaceutică

Consiliul Concurenţei a finalizat încă două investigaţii pe piaţa farmaceutică: Bayer, Sintofarm şi distribuitorii pentru încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale şi, respectiv, o posibilă înţelegere anticoncurenţială între membrii Asociaţiei Distribuitorilor şi Importatorilor de Medicamente (ADIM) şi cei ai Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente din România (ADMR), se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul: http://www.consiliulconcurentei.ro/. Astfel, companiile farmaceutice Bayer, Sintofarm şi distribuitorii Mediplus, Polisano, Relad,Farmexim, Farmexpert, Fildas, Montero, ADM, Pharmafarm au fost sancţionate de Consiliul Concurenţei cu aproximativ 51,52 milioane lei (aproximativ 12 milioane euro) pentru încheierea unor înţelegeri privind interzicerea exportului de produse Bayer şi, respectiv, Sintofarm. „Aceste înţelegeri anticoncurenţiale, considerate încălcări grave ale legislaţiei concurenţei, au avut ca obiect restrângerea concurenţei prin izolarea pieţei româneşti şi împiedicarea comerţului pe alte pieţe, inclusiv în cadrul pieţei comune. Implicarea distribuitorilor în activităţi de export nu conduce la riscul unei aprovizionări necorespunzătoare a pieţei româneşti deoarece, conform reglementărilor în vigoare, distribuitorii angro ...

continuare →

Regimul amenzilor practicate de Consiliul Concurenţei

Prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 898/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 932 din 6 decembrie 2011, au fost modificate Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile pentru practici concurenţiale şi concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.420/2010. Instrucţiunile prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul disuasiv sau preventiv al acestora. ■ În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii: ● fapte de gravitate mică – restricţionările pe verticală, cu un impact redus asupra pieţei sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operaţiuni de concentrare economică în privinţa cărora Consiliul Concurenţei emite decizie de neobiecţiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial ...

continuare →

Plângerile privind încălcarea liberei concurenţe

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 710/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 673 din 21 septembrie a.c., a fost modificat Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.499/2010. Pentru început, să reamintim că articolele din Legea concurenţei la care se face trimitere interzic: - orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei; -folosirea în mod abuziv, de către una sau mai multe întreprinderi, a unei poziţii dominante; -orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa. În ce priveşte elementele ...

continuare →