10 Decembrie, 2019

Legislaţie: Hotărârea nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

Hotărârea nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 25.04.2013 (M.Of. 239/2013).În vigoare de la 25.04.2013Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat,în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unic. -Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 29 aprilie 2013, 5 membri executivi, respectiv preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 12 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului

Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 (M.Of. 210/213).În temeiul art. 17 alin. (2) și al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.Articol unic. —Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:„Art. 31. —(1) Formatorul în mediere, atât în domeniul formării inițiale, cât și în domeniul formării continue, își poate desfășura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de ...

continuare →

A fost pus în aplicare Regulamentul Consiliului de supraveghere în domeniul feroviar!

Preşedintele Consiliului Concurenţei a aprobat, recent, Ordinul nr. 62/2013 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 120 din 4 martie 2013, dată de la care este în vigoare. Istoria acestui organism datează din 2003 când, prin Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 – privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă – a fost înfiinţat Consiliul de supraveghere constituit din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Prin dispoziţiile introduse de O.U.G. nr. 21/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 153/2011, Consiliul a trecut în cadrul Consiliului Concurenţei, Executivul motivându-şi decizia de la momentul respectiv prin necesitatea de a se evita o procedură de infringement din partea Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor Directivei 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind ...

continuare →