14 Noiembrie, 2019

Număr minim de locuri pentru publicul care vrea să participe la ședințele consiliilor primăriilor

Cetățenii și organizațiile non-guvernamentale trebuie să poată participa la ședințele consiliilor locale ale primăriilor, prevede un proiect de lege inițiat la Senat de un deputat PNL. El susține că în acest moment, ședințele sunt publice, dar “din motive obiective sau din rea-voință”, cetățenii și ONG-urile nu pot participa, practic, la multe dintre ședințele în care se dezbat proiecte care privesc banii publici și investițiile pentru comunitate: “De cele mai multe ori, principalul motiv invocat pentru a bloca participarea cetățenilor la aceste ședințe este lipsa spațiului. De aceea, această inițiativă prevede un număr minim de locuri pe care autoritatea publică trebuie să îl asigure. De asemenea, încurajarea și exersarea spiritului civic sunt importante pentru dezvoltarea unei democrații, iar actualul proiect își propune să încurajeze implicarea civică”, mai susține deputatul în expunerea de motive a proeictului legislativ.Numărul minim de locuri pentru public la ședințele de consiliu vor fi în funcție de mărime ...

continuare →

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene oferă, în fiecare an, aproximativ 95 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni. Aceste stagii pot fi: plătite, neplătite sau rezervate funcţionarilor naţionali.Stagii plătite Stagiarii selectaţi vor fi repartizaţi către unul sau mai multe departamente ale Secretariatului General al Consiliului, pentru o durată de cinci luni. Criterii de selecţie:să fie cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;să fi terminat, la data depunerii candidaturii, cel puţin primul ciclu de studii superioare universitare, recunoscute printr-o diplomă;să cunoască bine una dintre limbile oficiale ale UE şi satisfăcător o alta. În practică, este necesară cunoaşterea cel puţin a limbilor engleză şi franceză;să nu fi efectuat deja un stagiu într-o alta instituţie europeană.Funcţionarii naţionali nu sunt eligibili pentru acest program. Departajarea candidaţilor se va face pe baza rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Vor fi preferaţi candidaţii care:au terminat sau au început un curs de ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 18.06.2013 (M.Of. 363/2013).În vigoare de la 18.06.2013Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat,în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de ...

continuare →