23 Ianuarie, 2020

Membrii CA-urilor de stat, limitați la un singur portofoliu. Ce categorii profesionale vor îndeplini noile condiții

Un proiect legislativ care prevede modificări importante în privința mandatelor membrilor consiliilor de administrație va fi dezbătut la Senat, în urmrătoarele săptămâni. Inițiativa prevede, în primul rând, ca membrii să fie “specialiști” și să nu dețină mai mult de un madat, într-un singur CA. ...

continuare →

Număr minim de locuri pentru publicul care vrea să participe la ședințele consiliilor primăriilor

Cetățenii și organizațiile non-guvernamentale trebuie să poată participa la ședințele consiliilor locale ale primăriilor, prevede un proiect de lege inițiat la Senat de un deputat PNL. El susține că în acest moment, ședințele sunt publice, dar “din motive obiective sau din rea-voință”, cetățenii și ONG-urile nu pot participa, practic, la multe dintre ședințele în care se dezbat proiecte care privesc banii publici și investițiile pentru comunitate: “De cele mai multe ori, principalul motiv invocat pentru a bloca participarea cetățenilor la aceste ședințe este lipsa spațiului. De aceea, această inițiativă prevede un număr minim de locuri pe care autoritatea publică trebuie să îl asigure. De asemenea, încurajarea și exersarea spiritului civic sunt importante pentru dezvoltarea unei democrații, iar actualul proiect își propune să încurajeze implicarea civică”, mai susține deputatul în expunerea de motive a proeictului legislativ.Numărul minim de locuri pentru public la ședințele de consiliu vor fi în funcție de mărime ...

continuare →

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene oferă, în fiecare an, aproximativ 95 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni. Aceste stagii pot fi: plătite, neplătite sau rezervate funcţionarilor naţionali.Stagii plătite Stagiarii selectaţi vor fi repartizaţi către unul sau mai multe departamente ale Secretariatului General al Consiliului, pentru o durată de cinci luni. Criterii de selecţie:să fie cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;să fi terminat, la data depunerii candidaturii, cel puţin primul ciclu de studii superioare universitare, recunoscute printr-o diplomă;să cunoască bine una dintre limbile oficiale ale UE şi satisfăcător o alta. În practică, este necesară cunoaşterea cel puţin a limbilor engleză şi franceză;să nu fi efectuat deja un stagiu într-o alta instituţie europeană.Funcţionarii naţionali nu sunt eligibili pentru acest program. Departajarea candidaţilor se va face pe baza rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Vor fi preferaţi candidaţii care:au terminat sau au început un curs de ...

continuare →