7 Decembrie, 2019

Cartea funciară la condominiu

Am prezentat, zilele trecute, câteva dispoziţii legale privind cartea funciară, astfel cum prevăd reglementările aprobate prin Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată (r2) în Monitorul Oficial nr. 83/07.02.2013, cu modificările şi completările ulterioare.În cele ce urmează, găsiţi unele precizări legate de cartea funciară în cazul locuinţelor de tip condominiu.Mai întâi, câteva precizări din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul oficial nr. 490/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul legii, o clădire-bloc de locuinţe-condominiu este  proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite ca apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit drept condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. Sursa foto: Lege5.roCu excepţia unor situaţii pentru care există alte prevederi exprese în lege sau ...

continuare →